Hylurinn og breiðan neðan við fossinn er með fallegri veiðistöðum landsins og gjöfull með afbrigðum. Mynd Einar Falur.

Veiðifélög Vopnfirsku laxveiðiána, Selár, Vesturdalsár, Hofsár og Sunnudalsár hafa vaxandi áhyggjur af skriþunga sjókvíaeldisins sem fyrir er og áformað á Austfjörðum, ekki síst eftir að drög hafa verið lögð að eldi í Seyðisfirði. Félögin sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í dag og þar stendur:

„Stjórnir Veiðifélaga Hofsár og Sunnudalsár, Selár og Vesturdalsár í Vopnafirði mótmæla harðlega áformum Fiskeldis Austfjarða um 10.000 tonna laxeldi, sem áætlað er að innihaldi 6500 tonn af ógeldum norskum eldislaxi, í opnum sjókvíum í Seyðifirði.

Nálægð fyrirhugaðra laxeldisstöðva við laxveiðiár á Austurlandi er verulegt áhyggjuefni en austfirskar ár með sínum einstöku villtu laxastofnum eru inngrónar í náttúru og menningu fjórðungsins og rómaðar fyrir fegurð og gæði. Laxeldi í opnum sjókvíum ógnar tilvist villtra laxastofna með erfðablöndun, lúsasmiti og umhverfismengun og veldur óafturkræfum skaða.

Veiðifélögin benda á að laxfiskar hafa sloppið í umtalsverðum mæli úr opnum sjókvíum hérlendis og hafa gengið upp í ár fjarri uppeldistöðvum sínum. Það sama á við í nágrannalöndum þar sem margir villtir laxastofnar eru nær útdauðir vegna erfðablöndunar við eldislax, sem m.a. truflar náttúruval, ratvísi og dregur úr líffræðilegum fjölbreytileika. Þá er mengun af opnu sjókvíaeldi mikil vegna úrgangs og lyfjaleifa sem hafa skaðvænleg áhrif á sjávardýr og fuglalíf.

Ofangreind veiðifélög ítreka mikilvægi þess að stjórnvöld og sveitastjórnir standi vörð um náttúruna. Félögin hvetja sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra- og umhverfisráðherra Íslands og bæjarstjórn Múlaþings til að láta sig málið varða og beita sér gegn fyrirhuguðum eldisáformum um opið sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Þá krefjumst við þess að skorið verði úr um, með óyggjandi hætti, hverjir beri ábyrgð á yfirvofandi umhverfistjóni og hvernig áformað verði að mæta því, ef til þess kemur. Því miður eru allt of mörg dæmi um slysasleppingar og ófullnægjanlegt náttúruheilbrigði í nálægð við laxeldi í opnum kvíum.“